الدیکسیا


(گوسلکومب )


معرفی دارو

داروی  الدیکسیا® چیست؟

گوسلکومب به عنوان ماده فعال الدیکسیا® ، نوعی آنتی‌بادی مونوکلونال (IgG1) انسانی است. هر ‌سرنگ از ‌پیش ‌پر شده‌ الدیکسیا® ، حاوی 100میلی‌گرم‌ داروی گوسلکومب در یک ‌میلی‌لیتر ‌محلول برای ‌تزریق‌ زیر‌جلدی است.

داروی  الدیکسیا® چگونه عمل می‌کند؟

این دارو با مهارکردن فعالیت پروتئینی به نام اینترلوکین 23 (IL-23) که در افراد مبتلا به پسوریازیس و آرتریت پسوریاتیک در سطوح بالا وجود دارد، عمل می‌کند.

موارد مصرف

داروی  الدیکسیا®  برای چه مواردی استفاده می‌شود؟

 • پلاک پسوریازیس: گوسلکومب برای درمان بزرگسالان مبتلا به «پلاک پسوریازیس» متوسط تا شدید، یک بیماری التهابی که بر پوست و ناخن‌ها تأثیر می‌گذارد، استفاده می‌شود. گوسلکومب وضعیت پوست و ظاهر ناخن‌ها را بهبود می‌بخشد و علائمی مانند پوسته پوسته شدن، خارش، درد و سوزش را کاهش می‌دهد.
 • آرتریت پسوریاتیک: گوسلکومب برای درمان بیماران مبتلا به آرتریت پسوریاتیک که یک بیماری التهابی مفصل‌ها بوده و اغلب با پلاک پسوریازیس همراه است، تجویز می‌شود. گوسلکومب علائم و نشانه‌های این بیماری و توانایی افراد را برای انجام فعالیت‌های روزمره بهبود می‌بخشد و از آسیب به مفاصل جلوگیری می‌کند.

موارد منع مصرف

چه افرادی نباید از  الدیکسیا®  استفاده کنند؟

از  الدیکسیا® استفاده نکنید؛ اگر:

 • نسبت به گوسلکومب یا هر یک از اجزاء سازنده‌ دارو حساسیت دارید.
 • به عفونت فعالی مانند بیماری سل فعال مبتلا هستید.
 • ی‌کند.

نکات مهم

در چه مواردی باید قبل از مصرف  الدیکسیا®  با پزشک خود مشورت کنید؟

 • اگر برای عفونتی تحت درمان هستید.
 • اگر مبتلا به عفونتی هستید که بهبود نمی‌یابد یا مجدد عود می‌کند.
 • اگر مبتلا به سل هستید یا با فردی که به آن مبتلا بوده است، تماس نزدیک داشته‌اید.
 • اگر احساس می‌کنید مبتلا به عفونتی هستید یا علائم یک عفونت را دارید.
 • اگر به‌تازگی واکسنی دریافت کرده‌اید یا قرار است در طول درمان با  الدیکسیا®  واکسنی دریافت کنید.

در صورتی که در زمینه هر یک از موارد بالا اطمینان ندارید، به پزشک یا داروساز خود مراجعه کنید.

احتیاطات و نکات مهم در استفاده از  الدیکسیا®  چیست؟

طبق نظر پزشک معالج، ممکن است قبل از شروع  الدیکسیا® و حین درمان با آن، به‌منظور سنجش سطح آنزیم‌های کبدی نیاز به انجام آزمایش خون وجود داشته باشد.

 الدیکسیا® ممکن است موجب عوارضی مانند عفونت و واکنش‌های آلرژیک شود. علائم مرتبط با این موارد باید حین درمان با  الدیکسیا®  در نظر گرفته شود.

کودکان‌ و‌ نوجوانان:

الدیکسـیا®  بـرای کـودکان و نوجوانـان کمتر از 18سـال توصیه نمی‌شود؛ زیرا در ایـن گروه سـنی مطالعه نشـده اسـت.

بارداری‌ و ‌شیردهی:

الدیکسیا®  نباید در دوران بارداری استفاده شود زیرا اثرات این دارو در زنان باردار مشخص نیست.

در صورتی که شما در سنین باروری قرار دارید، توصیه می‌شود طی مدت درمان با الدیکسیا® باردار نشوید و حداقل به مدت 12 هفته پس از آخرین دوز مصرفی، از روش‌های مناسب پیشگیری از بارداری استفاده کنید. اگر شما باردار هستید، فکر می‌کنید که ممکن است باردار باشید یا قصد باردارشدن دارید با پزشک خود صحبت کنید.

در صورتی که در حال شیردهی هستید یا قصد شیردهی به نوزاد خود را دارید، با پزشک خود مشورت کنید. شما و پزشک معالج‌تان باید درباره شیردهی یا درمان با الدیکسیا® تصمیم‌گیری کنید.

رانندگی‌ و ‌استفاده ‌از‌ ماشین‌آلات:

بعید اسـت که الدیکسـیا®  بر توانایی شـما در رانندگی و کار با ماشـین‌آلات تأثیر بگذارد.

اگر‌ مقدار‌ دوز ‌بیشتری‌ مصرف‌ کردید:

اگـر مقـدار دوز بیشـتری از دارو را مصـرف کردیـد یـا زودتـر از موعد مقرر دارو را مصـرف نمودیـد، بـه پزشـک خود اطـلاع دهید.

اگر‌ فراموش ‌کردید‌ از الدیکسیا®  استفاده‌ کنید:

اگـر فرامـوش کرده‌ایـد کـه یـک دوز از الدیکسـیا®  را تزریـق کنیـد، بـه پزشـک خـود اطـلاع دهید.

اگر‌ درمان با ‌الدیکسیا®  را‌ متوقف‌ کنید:

شـما نبایـد بدون مشـورت با پزشـک خـود، اسـتفاده از الدیکسـیا® را قطع کنیـد. اگـر درمـان را متوقف کنیـد، ممکن اسـت علائم بیماری عـود کند.

چه داروهایی می‌توانند با الدیکسیا® تداخل داشته باشند؟

 الدیکسیا® ممکن است با برخی از داروهای مصرفی شما تداخل داشته باشد. در شرایط زیر با پزشک یا داروساز خود مشورت کنید: اگر در حال مصرف داروهای دیگری هستید، به‌تازگی مصرف دارویی را شروع کرده‌اید یا در آینده قصد مصرف دارویی را دارید.

اگر به‌تازگی واکسنی تزریق کرده‌اید یا در آینده قصد تزریق واکسنی را دارید؛ نوع خاصی از واکسن‌ها (واکسن‌های زنده) نباید حین درمان با  الدیکسیا®  تزریق شوند.

 نحوه مصرف الدیکسیا® چگونه است؟

همیشـه ایـن دارو را دقیقـاً همانطـور کـه پزشـک یا پرسـتار به شـما توصیه نمـوده اسـت اسـتفاده کنید. اگر مطمئن نیسـتید، با پزشـک معالج، پرسـتار یا داروسـاز خود مشـورت کنید.

اولیـن تزریق توسـط پزشـک یا پرسـتار انجام می‌شـود؛ اما پـس از دریافت آموزش‌هـای لازم می‌توانیـد بـا تأییـد پزشـک معالـج خودتـان تزریـق را انجـام دهیـد. در صـورت وجـود هرگونـه ابهـام یـا سـوال درباره نحـوه تزریـق بـا پزشـک، پرسـتار خـود مشـورت کنید. مهم اسـت که تـا زمانی کـه توسـط پزشـک یـا پرسـتار در زمینه نحـوه تزریـق آمـوزش ندیده‌اید، از انجام تزریق به خودتان خودداری نمایید.

‌سرنگ ‌از ‌پیش ‌پر شده‌ الدیکسیا® ، به صورت ‌تزریق ‌زیر‌جلدی تجویز می‌شود.

عوارض

داروی  الدیکسیا®  چه عوارضی دارد؟

بروز عارضه در بیماران تحت درمان با این دارو نیز مشابه با هر داروی دیگری محتمل است؛ اگرچه لزوماً تمام افراد، این عوارض را تجربه نمی‌کنند. تمامی عوارض ذکرشده در ذیل به صورت خفیف تا متوسط هستند. در صورت شدید شدن هر یک از آن‌ها، سریعاً به پزشک یا داروساز خود مراجعه کنید.

شایع‌ترین عارضه جانبی الدیکسیا® عفونت دستگاه تنفسی فوقانی است.

در ادامه به برخی دیگر از عوارض جانبی شایع دارو اشاره شده است:

 • سردرد
 • درد مفصلی (آرترالژی)
 • اسهال
 • قرمزی محل تزریق

جهت دریافت اطلاعات بیشتر، به بروشور محصول مراجعه فرمایید.

شرایط نگهداری

 • دارو را در دمای 8-2 درجه سانتی‌گراد و داخل یخچال نگهداری کنید. از یخ‌زدن دارو جلوگیری شود.
 • به منظور محافظت دارو از تماس مستقیم با نور، الدیکسیا® را در بسته‌بندی اصلی نگهداری کنید.
 • دارو را تکان ندهید.
 • دارو را در محلی امن و دور از دسترس کودکان قرار دهید.
 • در صـورت مشـاهده کـدورت، تغییـر رنـگ یـا ذرات بـزرگ در محتویـات داخـل سـرنگ، از آن اسـتفاده نکنیـد.