تالار افتخارات

تندیس صادرکننده نمونه ملی سال 1397

1397

تندیس و تقدیر نامه از سازمان صنعت ، معدن و تجارت بعنوان صادرکننده نمونه ملی

تندیس کارآفرین برتر ملی سال 1396

1396

تندیس حاج خلیفه علی رهبر به شرکت سیناژن بابت کارآفرین برتر ملی 

تندیس صادرکننده نمونه سال 1396

1396

لوح تقدیر و تندیس صادرکننده برگزیده استان البرز از سوی سازمان توسعه و تجارت

لوح تقدیر و تندیس سی و یکمین جشنواره خوارزمی

1396

لوح تقدیر و تندیس سی و یکمین جشنواره خوارزمی از سوی دکتر حسن روحانی 

لوح تقدیر و نشان امین الضرب از طرف اتاق بازرگانی ایران

1396

لوح تقدیر و نشان امین الضرب به شرکت سیناژن از طرف اتاق بازرگانی ، صنایع ، معادن و کشاورزی تهران 

لوح تقدیر به عنوان مرکز تحقیق و توسعه برتر

1396

لوح تقدیر به شرکت سیناژن به عنوان مرکز تحقیق و توسعه برتر از ششمین جشنواره پژوهش و فناوری صنعت ، معدن و تجارت 

سیناژن شرکت برگزیده در حوزه هوش تجاری ایران

1396

تندیس و تقدیر نامه شرکت برگزیده از سوی دومین کنفرانس هوش تجاری ایران

لوح تقدیر رعایت حقوق مصرف کنندگان ۱۳۹۶

1396

لوح تقدیر از سوی سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

تندیس صادر کننده نمونه سال 1395

1395

تندیس صادر کننده برگزیده استان البرز به شرکت سیناژن از سوی سازمان توسعه و تجارت

تندیس صادر کننده نمونه ملی سال 1394

1394

تندیس و تقدیر نامه از وزارت صنعت ، معدن و تجارت به شرکت سیناژن بعنوان صادر کننده نمونه ملی

تقدیر نامه اشتهار به کیفیت دو ستاره برای تولید سینووکس و رسیژن

1394

تقدیر نامه اشتهار به کیفیت دو ستاره برای تولید سینووکس و رسیژن از سازمان غذا و دارو و صنایع داروهای انسانی

تقدیر نامه اشتهار به کیفیت یک ستاره برای تولید سینووکس و رسیژن

1393

تقدیر نامه اشتهار به کیفیت یک ستاره برای تولید سینووکس و رسیژن از سازمان غذا و دارو و صنایع داروهای انسانی

لوح تقدیر برترین ایده های صادراتی

1393

لوح تقدیر اولین جشنواره برترین ایده های صادراتی دانش بنیان از سوی وزارت صنعت ، معدن و تجارت 

تندیس صادرکننده نمونه ملی سال 1393

1393

تندیس و تقدیر نامه از سازمان صنعت ، معدن و تجارت بعنوان صادرکننده نمونه ملی

تندیس صادرکننده نمونه ملی سال 1392

1392

تندیس و تقدیر نامه از سازمان صنعت ، معدن و تجارت بعنوان صادرکننده نمونه ملی

تندیس رعایت از حقوق مصرف کنندگان 1392

1392

تندیس و گواهینامه رعایت از حقوق مصرف کنندگان در سیزدهمین همایش سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان

جایزه کارآفرین برتر سال 1392

1392

لوح تقدیر و تندیس  از اداره تعاون ، کار و رفاه اجتماعی استان البرز بعنوان کارآفرین برتر استان البرز 

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری ۱۳۹۲

1392

جایزه ملی مدیریت فناوری و نوآوری از اولین کنفرانس مدیریت فناوری از سوی دکتر سورنا ستاری معاون علمی و فناوری ریاست ‌جمهوری ایران

BS OHSAS 18001:2007

ISO 10015:1999

ISO 10002:2014

ISO 14001:2015

ISO 9001:2015