استراتژی


ماموریت

خودباوری و اعتماد به دانش و تعهد نیروی انسانی جوان و مجرب، هدف سیناژن را ورود به بازارهای دارویی بین المللی قرارداد تا با بنا نهادن فردایی روشن تر و سالم تر برای آینده بیماران، رسالت خود را در ارتقای سلامت ایفا نماید. در راهی که قدم نهاده ایم واژگان تعالی بخش کیفیت و ایمنی را مستمرا به کار می گیریم وافتخارمان استفاده از آخرین فناوری ها در تولید محصولات بیوتکنولوژیک دنیا و ارزش آفرینی هر چه بیشتر برای کلیه ذینفعان می باشد.

 

چشم انداز

آرمانمان ایستادن بر بلندای کیفیت و شناخته شدن به عنوان شرکتی پیشرو، نوآور، متعالی و ارزش آفرین برای بیماران، مشتریان، کارکنان، شرکای تجاری، سرمایه گذاران و جامعه جهانی است که در آن زندگی می کنیم.

 

ارزشهای سیناژن

پاسخ گویی به کلیه مسائل اجتماعی سازمان

نوآوری های علمی و خلاقیت های نظام یافته

صداقت و پایبندی به اصول اخلاقی کسب و کار

ایجاد فرصتهایی مبتنی بر شایستگی افراد

تلاش و پشتکار در جهت بهبود مستمر سازمانی و فردی

سرآمدی در کیفیت محصولات، فن آوری های به کار گرفته شده و نیروی انسانی

تیر1398 / روابط عمومی / سیناژن
مطالب مرتبط: