22مین جشنواره تحقیقاتی رازی


جایزه جشنواره تحقیقات علوم پزشکی رازی در زمینه حمایت موسسات غیر دولتی از تحقیقات پزشکی به شرکت تحقیقاتی و تولیدی سیناژن تعلق گرفت. شرکت سیناژن در سال گذشته از بسیاری از پروژه های تحقیقاتی دانشگاهی کشور حمایت مالی و معنوی به عمل آورده است.

دی1395 / مدیریت روابط عمومی / سیناژن