بازدید وزیر محترم بهداشت


وزیر محترم بهداشت، درمان و آموزش پزشکی روز چهارم آبان از سایت تولیدی کارخانجات سیناژن بازدید کردند و دستور آغاز مانیتورینگ خط تولید داروی سینورا را صادر نمودند. در ادامه ایشان اولین خط تولید داروها در شکل دارویی قلم در ایران را افتتاح نموده و با توانایی های گروه دارویی سیناژن آشنا شدند.

آبان1395 / مدیریت روابط عمومی / سیناژن