مشاغل سیناژن

کارشناس توسعه آتی

 • تحصیلات:

  کارشناسی مدیریت-مهندسی عمران-معماری

 • تجربه کاری:

  2 سال

 • دانش و مهارت:

  "آشنایی با نحو نامه نگاری اداری ، تهیه صورت جلسه- آشنایی با نحوه کار و برخورد با پیمانکار - مهارت نگارش و ثبت اسناد به صورت طبقه بندی شده- مهارت در چانه زنی و مذاکره در جهت منافع سازمان "

 • شرح وظایف:

  نظارت بر نحوه عملکرد صحیح کارهای اجرایی پیمانکاران توسعه آتی - تحویل گرفتن کار انجام شده از پیمانکار در حوزه تعریف- تهیه گزارش روزانه از فعالیت های انجام گرفته از روند پیشرفت های کاری- هماهنگی با پیمانکار جهت بازدید و انجام کار در سازمان- نظارت بر رعایت دستورالعمل ایمنی در کارها

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست