مشاغل سیناژن

کارشناس پگیلاسیون

 • تحصیلات:

  کارشناسی-کارشناسی ارشد کلیه رشته های علوم پایه پزشکی و مرتبط-کلیه گرایش های مهندسی شیمی

 • تجربه کاری:

  -

 • دانش و مهارت:

  توانایی کار با دستگاه AKTA Pilot, AKTA purifire- توانایی پگیلاسیون و خالص سازی پروتئین های تولیدی در بخش E.coli- توانایی کار با سیستم های فیلتراسیون و تلغیظ TFF- تسلط کامل بر فرآیند تولید بالک و فیلتراسیون نهایی- توانایی کار با پمپ های سارتوجت، پریستالتیک- توانایی انجام CIP/SIP- توانایی عیب یابی فرآیند

 • شرح وظایف:

  "کنترل وضعیت آماده به کار دستگاه ها و محیط کار- کالیبراسیون دستگاه های C.B.U- ثبت وذخیره سازی نتایج حاصل از نرم افزارهای مورد استفاده- مستند سازی( تکمیل BPR و ثبت نامه در حین تولید)- همکاری در انجام پروسه های Validation- همکاری در Scale Up- توانایی عیب یابی فرآیند Trouble shooting CIP مربوط به تجهیزات"

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست