مشاغل سیناژن

کارشناس پالایش تولید

 • تحصیلات:

  کارشناسی-کارشناسی ارشد کلیه رشته های علوم پایه پزشکی و مرتبط-کلیه گرایش های مهندسی شیمی-زیست شناسی (میکروبیولوژی، ژنتیک، سلولی-مولکولی)

 • تجربه کاری:

  -

 • دانش و مهارت:

  "توانایی انجام CIP/SIP- توانایی کار با TFF- توانایی کار با هدایت سنج- توانایی packing رزین های موجود در بخش- توانایی انجام scale up "

 • شرح وظایف:

  اجرای برنامه تولید مطابق وظایف تعیین شده توسط سرپرست واحد و ارائه گزارش به موقع- کنترل دستگاه ها و وسایل از لحاظ درستی کار و هماهنگی با سرپرست ناحیه تمیز و واحد فنی و مهندسی و تاسیسات- کار با سیستم T.T.T و سایر سیستم های فیلتراسیون- کار با دستگاهای مورد نیاز جهت کروماتوگرافی- کار با سیستم های SCADA- جمع آوری و دسته بندی داده های آماری فرآیند و ارائه به سرپرست مربوطه- انجام مراحل آماده سازی و تحویل بالک نهایی انبار

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست