مشاغل سیناژن

کارشناس برنامه ریزی و کنترل پروژه

 • تحصیلات:

  کارشناسی مهندسی صنایع-مدیریت اجرایی-MBA

 • تجربه کاری:

  -

 • دانش و مهارت:

  توانایی کار با نرم افزار MSP- تسلط بر استاندارد مدیریت پروژه PMBOK- مهارت در تعریف ساختار شکست(WBS)- توانایی ارزیابی ریسک های پروژه- توانایی برنامه ریزی منابع پروژه ها

 • شرح وظایف:

  "بازدید از پروژه ها- گزارشگیری از مدیران پروژه ها- تهیه گردآوری گزارش های پروژه و ارسال به افراد مربوطه- ارزبابی عملکرد مدیران پروژه ها- ارزیابی عملکرد پیشرفت های سبد پروژه های سازمان- تهیه گانت چارت پروژه ها "

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست