مشاغل سیناژن

کارشناس برنامه ریزی تامین

 • تحصیلات:

  کارشناسی /کارشناسی ارشد بازرگانی ، مدیریت ، صنایع و رشته های مرتبط علوم پایه و فنی

 • تجربه کاری:

  3 سال

 • دانش و مهارت:

  توانایی کار با سیستم همکاران سیستم - آشنایی و توانایی کار با سامانه تولید

 • شرح وظایف:

  بررسی کلیه اطلاعات ثبت شده در سامانه تولید و پیگیری کنترل و ثبت از واحدهای تولید، کنترل کیفی، تضمین کیفیت، برنامه ریزی و انبار- تهیه لیست اقلام مشترک مصرفی کنترل کیفی و تولید - پیگیری سفارشات داخلی و خارجی تولید و کنترل کیفی و R&D از واحد بازرگانی بر اساس Lead time - زمانسنجی و امکان سنجی تولید- تعیین اقلام جایگزین به کمک تولید و کنترل کیفی و تضمین کیفیت به عنوان آلترناتیو کالاهای فعلی

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست