مشاغل سیناژن

کارشناس بانک سلولی mAb

 • تحصیلات:

  کاردانی-کارشناسی-کارشناسی ارشد کلیه رشته های علوم پایه پزشکی و مرتبط

 • تجربه کاری:

  -

 • دانش و مهارت:

  توانایی کار با شیکر، همزن مغناطیسی، انکوباتور، مخازن استیل- توانایی انجام کشت سلول به روش چسبنده و معلق- توانایی فریز و دفریز کردن سلول ها- توانایی محاسبات مربوط به تهیه تعداد سلول مورد نظر جهت شروع کشت در بیواکتور

 • شرح وظایف:

  تهیه و آماده سازی و فیلتراسیون محیط های کشت مورد نیاز برای توسعه مایه تلقیح- آنالیز اطلاعات بدست آمده در فرآیند کشت سلول- تهیه بانک های سلولی مادر و پای کار- شرکت در بازرسی ها

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست