مشاغل سیناژن

کارشناس بازرگانی داخلی

 • تحصیلات:

  کارشناسی مدیریت بازرگانی

 • تجربه کاری:

  1 سال

 • دانش و مهارت:

  توانایی مجوزگیری از سازمان ها- توانایی کار با نرم افزار همکاران سیستم- تسلط بر اصول و فنون مذاکره- آشنایی با اصول خرید داخلی- آشنایی با مدیریت زنجیره تامین- آشنایی با امور مربوط با قراردادها

 • شرح وظایف:

  اخذ استعلام از تامین کنندگان داخلی (حداقل 3 استعلام) پس از دریافت برگه سفارش خرید داخلی تایید شده توسط مدیر خرید داخلی، مدیر ارشد بازرگانی، معاون بازرگانی و مدیر عامل- پیشنهاد انتخاب تامین کننده مناسب از بین استعلام های اخذ شده از نظر حداکثر انطباق با سفارش داده شده به لحاظ کیفیت، ، زمان تحویل و قیمت و... با تایید مدیر خرید داخلی، مدیر ارشد بازرگانی و معاون بازرگانی - پیگیری مستمر از تامین کنندگان جهت ارسال کالا در زمان مناسب- تحویل مدارک لازم به بخش اداری بازرگانی جهت ثبت سفارش، اخذ ارز مبادلاتی، معافیت- جستجو برای یافتن تامین کنندگان مناسب و مذاکره و اخذ نمونه از آنها- پیگیری پرداخت ها به تامین کنندگان از واحد مالی

 • محل:

  تهران

 • سایر شرایط احراز:

  ـ

درخواست