مشاغل سیناژن

کارشناس آنالیز دستگاهی_HPLC

 • تحصیلات:

  حداقل کارشناسی کلیه رشته های شیمی(گرایشهای مرتبط)،علوم پایه پزشکی (بیوشیمی،بیوفیزیک)

 • تجربه کاری:

  1 سال

 • دانش و مهارت:

  توانایی کار با دستگاه های آنالیز دستگاهی- تسلط بر محلول سازی و نحوه نگهداری مواد- توانایی انجام کنترل کیفیت حین تولید (IPQC)- توانایی انجام، بررسی و تحلیل Re- Test و OOS و OOT- توانایی کار با دستگاههای HPLC- توانایی کار با concentrator- توانایی کار با انواع سانتریفیوژ

 • شرح وظایف:

  انجام آزمونهای محوله بر اساس راک های مصوب- ثبت نتایج آزمون ها و بررسی روند تغییرات و گزارش oos,oot -تهیه فهرست مواد، ستونها، لوازم و دستگاههای آنالیز دستگاهی

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  ـ

درخواست