مشاغل سیناژن

کارشناس آنالیز دستگاهی_HPLC

  • تحصیلات:

    حداقل کارشناسی کلیه رشته های شیمی(گرایشهای مرتبط)،علوم پایه پزشکی (بیوشیمی،بیوفیزیک)

  • تجربه کاری:

    1 سال

  • دانش و مهارت:

    توانایی کار با دستگاه های آنالیز دستگاهی- تسلط بر محلول سازی و نحوه نگهداری مواد- توانایی انجام کنترل کیفیت حین تولید (IPQC)- توانایی انجام، بررسی و تحلیل Re- Test و OOS و OOT- توانایی کار با دستگاههای HPLC- توانایی کار با concentrator- توانایی کار با انواع سانتریفیوژ

  • شرح وظایف:

    انجام آزمونهای محوله بر اساس راک های مصوب- ثبت نتایج آزمون ها و بررسی روند تغییرات و گزارش oos,oot -تهیه فهرست مواد، ستونها، لوازم و دستگاههای آنالیز دستگاهی

  • محل:

    کرج

  • سایر شرایط احراز:

    ـ

درخواست