مشاغل سیناژن

کارشناس آموزش

 • تحصیلات:

  کارشناسی-کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی-کلیه گرایش های مدیریت و مهندسی صنایع-مدیریت آموزشی

 • تجربه کاری:

  0-1 سال

 • دانش و مهارت:

  توانایی مدیریت و اجرای دوره های آموزشی (کنترل و هماهنگی فعالیت های مختلف و نظارت بر آن ها)- توانایی تهیه پرونده ها و مستندات آموزشی- توانایی سنجش اثربخشی دوره های آموزشی در سه سطح واکنش، یادگیری و رفتار- توانایی برگزاری آزمونهای الکترونیکی- توانایی کار با سامانه LMS و TMS نرم افزار ایده

 • شرح وظایف:

  هماهنگی و پشتیبانی دوره های آموزشی (قبل از دوره، حین دوره و بعد از دوره)- برگزاری دوره های آموزشی مطابق تقویم آموزشی -تهیه و راه اندازی وسایل کمک آموزشی مورد نیاز برای دوره های آموزشی -وارد نمودن آزمونهای الکترونیکی در نرم افزار ایده، هماهنگی آزمونها، تهیه گزارشات آزمونها، انجام پیگیری های مرتبط، ثبت درجه یادگیری و بایگانی سوابق آزمون -صدور گواهینامه دوره های داخلی -سنجش اثربخشی کلاسهای آموزشی در سه سطح واکنش، یادگیری و رفتار - ایجاد و بروزرسانی پرونده آموزشی برای کلیه پرسنل در بدو استخدام و در طول همکاری- همکاری در تدوین طرح درس دوره های آموزشی- همکاری در اجرای مدیریت دانش- همکاری در اجرای برنامه های توسعه ای- همکاری در تدوین استانداردهای مهارت و آموزش

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  ـ

درخواست