مشاغل سیناژن

کارشناس انتقال تکنولوژی

 • تحصیلات:

  دکترا داروسازی-Ph.D گرایش های زیست شناسی و شیمی

 • تجربه کاری:

  -

 • دانش و مهارت:

  توانایی مدیریت پروسه انتقال تکنولوژی- توانایی ارتباط مستمر با ارگانهای نظارتی- توانایی تهیه گزارش- توانایی نوشتن و ویرایش مدارک و اطلاعات مورد نیاز دارو

 • شرح وظایف:

  بررسی و شناسایی فرصت ها و پتانسل های موجود و نیز مزیت ها و توانمندی های مجموعه در حوزه فناوری و زمینه سازی بهره گیری مناسب از آن با هدف انتقال تکنولوژی - همکاری با واحد های داخلی مربوطه در تدوین حوزه انتقال تکنولوژی محصول مورد نظر- تهیه و تنظیم قرردادهای بر مبنای انتقال تکنولوژی با نظارت مدیر مربوطه

 • محل:

  تهران

 • سایر شرایط احراز:

  ـ

درخواست