مشاغل سیناژن

کارشناس انبار

 • تحصیلات:

  کارشناسی حسابداری

 • تجربه کاری:

  2 سال

 • دانش و مهارت:

  "توانایی کار با نرم افزار همکاران سیستم- توانایی کنترل و اطمینان از شرایط مناسب انبارش کالا- استخراج MSDS مواد- توانایی کنترل توزیع محصول بر حسب عامل ردیابی در بین بخش ها "

 • شرح وظایف:

  ثبت اسناد در سیستم همکاران سیستم- بررسی و شناسایی و ثبت انحرافات احتمالی از روند کیفی در واحدانبار- مدیریت اسناد و گزارش در قسمت ورود کالا- انبارش کالا بر اساس رویه انبار داری- توزین مواد اولیه

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  _

درخواست