مشاغل سیناژن

کارشناس احراز کیفیت

 • تحصیلات:

  کارشناسی مهندسی شیمی-شیمی-میکروبیولوژی-مهندسی مکانیک

 • تجربه کاری:

  1 سال

 • دانش و مهارت:

  توانایی تهیه یا بازنگری پروتکلهای تایید صلاحیت PQ/OQ/IQ/DQ تجهیزات و نظارت بر اجرای آنها- توانایی تهیه و یا بازنگری برنامه جامع معتبرسازی شرکت- توانایی کار با دستگاه Aerosol photometer، Smoke Generator، Data logger multi channel، TESTO 400، پارتیکل سنج، Air Capture Hood- توانایی انجام و نظارت بر عملیات FAT و SAT

 • شرح وظایف:

  تهیه و تحلیل گزارش های احراز کیفیت- تهیه، بازنگری و اجرای پروتکل ها و گزارش های تایید صلاحیت دستگاهها و پرسنل- تهیه و بازنگری رویه های مربوط به دستگاه های معتبر سازی- انجام تایید صلاحیت اتاق های تمیز- انجام کلیه آزمون های احراز کیفیت

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  ـ

درخواست