مشاغل سیناژن

کارشناس HSE

 • تحصیلات:

  کارشناسی-کارشناسی ارشد مهندسی بهداشت حرفه ای-مهندسی تکنولوژی ایمنی صنعتی در محیط کار

 • تجربه کاری:

  1-2 سال

 • دانش و مهارت:

  توانایی ارزیابی PPE(سفارش تجهیزات، تعیین و تایید مطابق استاندارد)- توانایی پیش بینی، شناسایی، ارزیابی و کنترل ریسک های HSE- تسلط بر کار با تجهیزات آتش نشانی و انواع تجهیزات خاموش کننده- توانایی شناسایی عوامل زیان آور و پرخطر

 • شرح وظایف:

  اجرای برنامه های حفاظت فنی در ایمنی تجهیزات، پرسنل و محیط کار ارائه تجهیزات PPE هم زمان با ارائه آموزش و نظارت بر استفاده- بازرسی و بازدید مستمر امور پیمانکارن ساختمانی، خدماتی ، حمل و نقل و ... از جنبه HSE(برون سازمانی)- ارائه راه حل های فنی، مهندسی، اداری جهت رفع نواقص ایمنی، بهداشت و زیست محیطی- کنترل اجرای موثر برنامه مدیریت پسماند- ارائه خدمات اولیه بهداشتی به کارکنان (PHC)

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  ـ

درخواست