مشاغل سیناژن

کارشناس تولید (کشت و پالایش و آبسازی)

 • تحصیلات:

  کاردانی/کارشناسی/کارشناسی ارشد علوم پایه پزشکی، علوم پایه

 • تجربه کاری:

  -

 • دانش و مهارت:

  تسلط کامل بر نحوه کشت سلول در بیواکتور با ظرفیت های مختلف و کار با نرم افزارهای مرتبط، کالیبراسیون سنسورهای بیوراکتور- تسلط بر اصول استریلیتی- تسلط بر بررسی صلاحیت کیفی بیوراکتور و ارزیابی رشد و بیان محصول سلولها

 • شرح وظایف:

  کشت سلول در مقیاس فلاسک و ارلن- آماده سازی بیوراکتور برای انجام CIP,SIP و کشت سلول- هاروست سوپر ناتانت سلولی- تست و آماده سازی فیلترها- تکمیل اسناد و BPR ها- دیفریز کردن سلول از بانک سلولی

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  ـ

درخواست