مشاغل سیناژن

کارشناس کنترل میکروبی

 • تحصیلات:

  کارشناسی/ کارشناسی ارشد میکروب شناسی – علوم آزمایشگاهی –زیست شناسی

 • تجربه کاری:

  1 سال

 • دانش و مهارت:

  "توانایی انجام بررسی و تحلیل OOT,OOS,RETEST- توانایی کار با Vaccum pump- توانایی نگهداری صحیح از دستگاهها و تجهیزات مرتبط "

 • شرح وظایف:

  انجام تست استریلیتی برروی محصول نهایی و بالک- انجام تست استریلیتی و میکروبی بر روی کالاهای ورودی- انجام تست مایکوپلاسما- تهیه محیط کشت های مختلف- انجام تست میکروبی و اندوتوکسین آب ، انجام آزمون اندوتوکسین بر روی محصول نهایی و بالک و حین تولید،انجام آزمون اندوتوکسین بر روی حین تولید و FDS و FFDS- کنترل شرایط محیطی از بخش پرکنی،کنترل شرایط محیطی از نواحی تمیز ، انبار، نواحی تحت کنترل و کشت- نظارت بر اتوکلاو و فور بخش آماده سازی

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  _

درخواست