مشاغل سیناژن

کارشناس منابع انسانی

 • تحصیلات:

  کارشناسی / کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی، MBA، و سایر گرایش های مدیریت

 • تجربه کاری:

  3 سال

 • دانش و مهارت:

  توانایی کار با نرم افزار همکاران سیستم- توانایی تدوین رویه ها و دستورالعمل های مناسب با توجه به فرآیند های منابع انسانی- توانایی بکارگیری و شناسایی کانال های کارمند یابی- توانایی تدوین شرح شغل و شرایط احراز- مهارت در تدوین و استقرار رویه های جامعه پذیری

 • شرح وظایف:

  دریافت، دسته بندی و ارسال رزومه های کاری به واحد ها- ثبت مشخصات کلیه رزومه ها و فرم های درخواست کار در سوابق رزومه ها- صدور احکام حقوقی و غیر حقوقی

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

درخواست