مشاغل سیناژن

کارشناس صادرات

 • تحصیلات:

  کارشناسی/ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- زبان انگلیسی- علوم پایه

 • تجربه کاری:

  2 سال

 • دانش و مهارت:

  "توانایی پیگیری و رسیدگی به شکایات مشتریان بر اساس رویه مدون شرکت- توانایی مشارکت در سمینارها و کنگره ها و نمایشگاه های خارجی "

 • شرح وظایف:

  بروز رسانی آمار های صادراتی- تشکیل پرونده های جدید صادراتی و دریافت تاییدیه ها- انجام تشریفات گمرکی مرتبط با ارسال محموله های غیر تجاری از جمله هماهنگی های مورد نیاز با انبار، هلدینگ فرودگاه، اظهار صادراتی- آماده سازی اسناد حمل از جمله پروفرما، اینویس، پکینگ و غیره- امور مربوط به بیمه محوله های صادراتی و دریافت بیمه نامه ها و اقدام جهت پرداخت حق بیمه- امورمربوط به گواهی بازرسی مربوط به محموله های صادراتی و دریافت گواهی بازرسی . اقدام جهت پرداخت هزینه های مربوطه- انجام امور مربوط به دریافت تاییدیه های وزارت خارجه و سفارتها جهت اسناد صادراتی

 • محل:

  تهران

 • سایر شرایط احراز:

  _

درخواست