فرصت‌های شغلی

کارشناس صادرات

 • تحصیلات:

  کارشناسی/ کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی- زبان انگلیسی- علوم پایه

 • تجربه کاری:

  حداقل 2 سال

 • دانش و مهارت:

  آشنایی با قوانین گمرکی، دوره های مربوط به اینکوترمز ها و اعتبارات اسنادی، تسلط به زبان انگلیسی

 • شرح وظایف:

  _

 • محل:

  تهران- شهرک غرب

 • سایر شرایط احراز:

  _

درخواست