مشاغل سیناژن

کارشناس کنترل بیوشیمیایی

 • تحصیلات:

  کارشناسی/کارشناسی ارشد بیوشیمی، بیولوژی، علوم پایه پزشکی، داروسازی

 • تجربه کاری:

  _

 • دانش و مهارت:

  اصول مستند سازی- اصول GMP- مبانی بیولوژی- مبانی شیمی و بیوشیمی

 • شرح وظایف:

  _

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  _

درخواست