مشاغل سیناژن

کارشناس کالیبراسیون

 • تحصیلات:

  کارشناسی/کارشناسی ارشد مهندسی برق(کلیه گرایشها)، مهندسی شیمی(کلیه گرایشها)،

 • تجربه کاری:

  1 سال

 • دانش و مهارت:

  تسلط بر اصول GMP- تسلط بر تجهیزات

 • شرح وظایف:

  انجام کالیبراسیون تجهیرات اندازه گیری و تحت پوشش دادن کلیه تجهیزات مورد نیاز کالیبراسیون- تصدیق کالیبراسیون تجهیرات در بین دوره- تصدیق کارکرد تجهیزات جدید خریداری شده

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست