فرصت‌های شغلی

کارشناس کالیبراسیون

 • تحصیلات:

  کارشناسی/ کارشناسی ارشد مهندسی برق/ مهندسی شیمی/مهندسی مکانیک/ شیمی/ فیزیک

 • تجربه کاری:

  حداقل 1 سال در صنعت داروسازی

 • دانش و مهارت:

  آشنایی با استاندارد ISO17025- استانداردهای ملی و بین المللی در ارتباط با فرایند کالیبراسیون

 • شرح وظایف:

  _

 • محل:

  کرج- شهرک صنعتی سیمین دشت

 • سایر شرایط احراز:

  تسلط به زبان انگلیسی، شایستگی کار تیمی و مهارتهای ارتباطی

درخواست