مشاغل سیناژن

کارشناس کشت تحقیق و توسعه

 • تحصیلات:

  کارشناسی/کارشناسی ارشد میکروبیولوژی،ژنتیک،سلولی و مولکولی،مهندسی شیمی،بیوتکنولوژی، بیوشیمی

 • تجربه کاری:

  2سال

 • دانش و مهارت:

  مهارت سرچ اینترنتی مقالات و پتنت ها- توانایی کار با تجهیزات استریل- توانایی کار با انواع فرمنتور و بیوراکتور- توانایی کار با انکوباتور- توانایی کار با میکروسکوپ

 • شرح وظایف:

  انجام تست های مربوط کشت سلول - توسعه روش های کشت سلول در مقیاس های مختلف- کشت انواع سلول های یوکاریوتی- فرمنتیشن سلول های پروکاریوتی- ساخت و فیلتراسیون محیط های کشت

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست