مشاغل سیناژن

کارشناس کنترل اسناد و آرشیو

 • تحصیلات:

  کارشناسی علوم پایه، مدیریت، شیمی، میکروبیولوژی

 • تجربه کاری:

  -

 • دانش و مهارت:

  آشنایی با اصول و مبانی تضمین کیفیت- آشنایی با رویه کنترل اسناد و سوابق- آشنایی با کدگذاری- آشنایی با اصول بایگانی اسناد

 • شرح وظایف:

  کنترل اسناد از نظر یکپارچگی فرمت، صحت محتوا، نوع و ماهیت درخواستهای ارسالی از طریق سیستم پیوست- بایگانی اسناد- کار با نرم افزار پیوست و دیگر نرم افزار های کاربردی

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست