مشاغل سیناژن

کارشناس مستندسازی

 • تحصیلات:

  کارشناسی/ کارشناسی ارشد علوم پایه

 • تجربه کاری:

  _

 • دانش و مهارت:

  آشنایی با GMP وCTD، تسلط به زبان انگلیسی

 • شرح وظایف:

  _

 • محل:

  کرج- سیمین دشت

 • سایر شرایط احراز:

  سن: 24-35 سال

درخواست