مشاغل سیناژن

کارشناس معتبرسازی فرایند

 • تحصیلات:

  کارشناسی شیمی، مهندسی شیمی، میکروبیولوژی،مهندسی مکانیک

 • تجربه کاری:

  2 سال

 • دانش و مهارت:

  پیاده سازیEU GMP- آشنایی با نحوه معتبر سازی سیستم های کامپیوتری- توانایی انجام نحوه معتبر سازی فرآیند ها و روش های شستشو

 • شرح وظایف:

  تهیه و تحلیل پروتکل و گزارش های معتبرسازی فرآیند تولید و معتبر سازی شستشو- اجرای آزمون های معتبر سازی فرآیند- تحلیل و بررسی آماری مانیتورینگ بچ های مختلف و رسم کنترل چارت

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست