مشاغل سیناژن

کارشناس نمونه برداری

 • تحصیلات:

  کارشناسی/کارشناسی ارشد علوم پایه،علوم پایه پزشکی

 • تجربه کاری:

  1 سال

 • دانش و مهارت:

  تسلط بر نحوه صحیح استفاده از ابزارهای نمونه برداری- توانایی انجام، بررسی و تحلیل OOS,OOT,RE-TEST- توانایی انجام بررسی و تحلیل OOT,OOS,RETEST- توانایی کار با هود های میکروبی- توانایی انجام نحوه صحیح نمونه برداری- توانایی استفاده صحیح از ابزارهای نمونه برداری

 • شرح وظایف:

  انجام نمونه برداری- ثبت اطلاعات نمونه های دریافت شده- توزیع و کنترل نمونه ها بین واحد های مختلف کیفی- کنترل و پیگیری OOS, OOT

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست