مشاغل سیناژن

کارمند انبار

 • تحصیلات:

  کاردانی حسابداری/شیمی

 • تجربه کاری:

  1 سال

 • دانش و مهارت:

  توانایی کار با نرم افزار همکاران سیستم- توانایی کنترل و اطمینان از شرایط مناسب انبارش کالاها- کنترل بر ورودی و خروجی های مواد اولیه و محصول ها

 • شرح وظایف:

  کنترل ورود و خروج کالا- کنترل تاریخ انقضا کالاهای انبارش شده- ثبت اسناد مختلف در نرم افزار همکاران سیستم- ارسال محصول به پخش های مورد قرارداد- انبارش کالا بر اساس رویه انبارداری شرکت سیناژن

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست