سوالات متداول


استخدام

با کلیک بر لینک فرم آنلاین همکاری و ثبت اطلاعات می توانید درخواست کار ارسال نمود. همچنین از طریق ارسال رزومه به ایمیل منابع انسانی hrm@cinnagen.com نیز می توان برای فرصت های شغلی موجود اعلام آمادگی نمود.  لازم به ذکر است که بصورت روزانه رزومه ها و فرم ها بررسی شده، دربانک رزومه شرکت بایگانی می شود. در صورتیکه فرصت شغلی مناسبی وجود داشته باشد جهت هماهنگی مصاحبه با شما تماس گرفته خواهد شد.

نتیجه کلیه مصاحبه های استخدامی اعلام می گردد، در صورتی که فرد در مصاحبه استخدامی قبول شده باشد جهت هماهنگی مصاحبه بعدی یا ارائه مدارک جهت پرونده پرسنلی با وی تماس گرفته می شود و در غیر این صورت، از طریق اس ام اس نتیجه (عدم تائید) اعلام می گردد.

خیر، متاسفانه امکان پذیرش حضوری افراد وجود ندارد. لطفا رزومه خود را به ایمیل منابع انسانی  hrm@cinnagen.com ارسال نمایید یا از طریق فرم آنلاین همکاری، مشخصات خود را اعلام نمایید.

خیر امکان استخدام دانشجو در شرکت سیناژن وجود ندارد.

فارغ التحصیلی و انجام خدمت وظیفه یا معافیت (برای آقایان) شرط اولیه استخدام در کلیه فرصت های شغلی سیناژن است.

خیر، استخدام افراد تمام وقت است. همکاران باید مطابق با ساعت کاری مصوب قانون کار در شرکت حضور داشته باشند.

بله، شرکت سیناژن از اجرای طرح دکتری داروسازی استقبال می نماید. به همین علت، متقاضیان باید رزومه و نامه درخواست اجرای طرح خود را به ایمیل منابع انسانی hrm@cinnagen.com ارسال نمایند.

خیر، امکان پذیرش کارآموز وجود ندارد.