بازدید وزیر بهداشت سوئد و هیات همراه


وزیر بهداشت سوئد آقای گابریل ویکستروم در صدر یک هیات بلند پایه دارویی از شرکت سیناژن بازدید کردند و با توانمندی های ایران در عرصه داروسازی آشنا شدند.

 

دی1395 / مدیریت روابط عمومی / سیناژن