دومین دوره مدرسه تابستانی سیناژن

مدرسه تابستانی سیناژن طی دو هفته متوالی با حضور 50 دانشجوی برگزیده در شرکت تحقیقاتی تولیدی سیناژن برگزار گردید.


این دوره در دو گروه از تاریخ 2 الی 6 شهریور ماه و 9 الی 13 شهریور ماه، با هدف آشنایی دانشجویان با صنعت داروسازی و پروسه تولید داروهای بیوتکنولوژی برگزار گردید.

منتخبین حاضر در این مدرسه بر اساس کیفیت رزومه تحصیلی و موفقیت در آزمون ورودی جهت شرکت در این دوره انتخاب گردیدند.

رشته های تحصیلی مورد پذیرش جهت ثبت نام، داروسازی، بیوتکنولوژی، بیوشیمی، میکروبیولوژی، سلولی و مولکولی، علوم دارویی و شیمی در نظر گرفته شده بود.

در پایان هر دوره دانشجویان حاضر ضمن ارزیابی فوق العاده از مباحث ارائه شده و همچنین بازدید های برنامه ریزی شده، حضور در سیناژن را فرصتی مغتنم برای آشنایی با بزرگترین تولید کننده داروهای بیولوژیک در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا عنوان نمودند.

 

شهریور1398 / روابط عمومی /
مطالب مرتبط: