مشاغل سیناژن

کارشناس مهندسی کیفیت

 • تحصیلات:

  کارشناسی مهندسی صنایع،شیمی، میکروبیولوژی،بیوتکنولوژی

 • تجربه کاری:

  4 سال

 • دانش و مهارت:

  تسلط بر روش های بهینه تولید و نحوه پوشش در نواحی تمیز و تحت کنترل- تسلط کامل بر GMP و بازرسی آن- تسلط بر رویه تهیه گزارش کیفی سالیانه محصول- تسلط بر نحوه گزارش دهی

 • شرح وظایف:

  تایید پاکسازی فضاهای بسته بندی پیش از تولید- ارسال عدم انطباق ها و اقدامات اصلاحی-پیشگیرانه- بررسی و تایید CHANGE- شناسایی و ثبت ریسک های جاری- جمع آوری و تهیه گزارش برای بررسی کیفی محصول به محصول- بررسی اثربخشی اقدامات اصلاحی

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست