/ 1395
امتیاز عکس: اردلان رنجبر

فضاهای تولیدی ما


سایت SD1

سایت SD1 سیناژن در 4 طبقه و با زیر بنای 4000 متر مربع ساخته شده است که مشتمل بر بخش های تولیدی CHO (کشت سلول حیوانی)، فرمانتاسیون Ecoli ، خالص سازی پروتئین ،پرکنی ویال و سرنگ، بخش تحقیق و توسعه ، آزمایشگاه شیمی و بخشهای اداری مختلف مانند تضمین کیفیت و مدیریت سایت می باشد.

در حدود 800 متر مربع از فضاها شامل اتاق های تمیز می باشد که مطابق بر قوانین cGMP  ساخته شده اند. طراحی فضاها  ، فلو ها و مصالح استفاده شده به گونه ای می باشد که جهت کلیه معیار های کیفیت برای تولید محصولات بیولوژیک مناسب می باشد.

سایت SD2

این سایت که در انتهای سال 2012 به بهربرداری رسید دارای 9000 متر مربع زیر بنا که مشتمل بر 4000 متر اتاق تمیز تولیدی و آزمایشگاه کنترل کیفیت، 1200 متر فضای تحت کنترل هواسازهای مخصوص اتاق تمیز می باشد که بر اساس استاندارد EU GMP طراحی و ساخته شده است.

سایت SD3

این سایت  ابتدای سال 2013 به بهربرداری رسید که مشتمل بر 1400 متر مربع انبار مجزای مواد خام و بسته بندی ، 350 متر مربع سالن اجتماعات ،150 متر فضای اداری ،250 متر مربع کارگاه های تعمیرات و نگهداری و 300 متر مربع فضای ورزشی مخصوص پرسنل می باشد.

سایت SD4

جدیدترین سایت سیناژن در پایان سال 2016 به بهربرداری رسید که در دو طبقه تولیدی مجزا شامل 1200 متر مربع فضای تولیدی داروهای mAb و 1200 متر مربع فضای بسته بندی و پرکنی داروها توسط خط کارتریج که در نهایتا به صورت PEN می باشد انجام می شود.

در ضمن این شرکت بزرگترین خط تولید mAb با دو دستگاه بیوراکتور 4500 لیتری را در ایران و خاور میانه دارا بوده و از 2400 متر مربع فضا جهت استقرار هواسازهای مخصوص اتاقهای تمیز نیز بهره می برد.

اردیبهشت1397 / مدیریت توسعه آتی / سیناژن
مطالب مرتبط: