خط لئوفیلیزه / 1394
امتیاز عکس: سیناژن

فرمولاسیون و پرکنی


واحد فرمولاسیون و پرکنی شرکت تولیدی تحقیقاتی سیناژن با بهره گیری از کارشناسان مجرب و آموزش دیده و بیش از یک دهه تجربه درزمینه فرمولاسیون و تولید محصولات تزریقی، در تولید فرآورده نهایی داروهای بیولوژیک فعال می باشد. واحد فرمولاسیون و پرکنی شرکت تولیدی تحقیقاتی سیناژن دارای سه ساختمان مجهز به فن آوری پیشرفته و تجهیزات با کیفیت و دقیق درمجموع دارای 5 خط تولید فرآورده نهایی تزریقی شامل:

 ساختمان SD1 دارای یک خط پرکنی ویال (مایع و لیوفیلیزه) و یک خط پرکنی سرنگ ،

ساختمان SD2 دارای یک خط پرکنی ویال (مایع و لیوفیلیزه) ویک خط پرکنی سرنگ

و ساختمان SD4 دارای یک خط پرکنی کارتریج می باشد.

کلیه عملیات مربوط به تولید فرآورده نهایی در واحد فرمولاسیون و پرکنی در شرایط آسپتیک و با حساسیت بالا منطبق بر اصول GMP دراتاق های تمیز و کنترل شده صورت می پذیرد.

تجهیزات پیشرفته خطوط پرکنی قادر به  تولید ویال در حجم های(0.5 تا 50 سی سی)، سرنگ در حجم های (0.5 تا 1.5 سی سی ) و کارتریج در حجم های(0.3 تا 3 سی سی) در تعداد 1000 تا 75000 عدد می باشد.

فروردین1397 / مدیریت فرمولاسیون و پرکنی / سیناژن