ارسال محموله صادراتی به روسیه / 1395
امتیاز عکس: سیناژن

صادرات


صادرات به عنوان سریع ترین راه دستیابی به مرحله ای بسیار سودآور از رشد و بلوغ، قلمداد می گردد. نقطه ای که در آن به تمامی تلاش ها و برنامه های واحد های توسعه کسب و کار، جامه عمل پوشانیده می شود.

واحد صادرات چشم انداز بازار های فعلی ، فروش بیشتر، سود بهتر و گسترش بیشتری در میان مشتریان را به دنبال دارد. این در حالیست که بدون یک استراتژی واضح و روشن، هیچ یک از این مزایا محقق نمی گردد.

از آنجایی که تجارت بین المللی اغلب خطرناک تر و پرهزینه تر از تجارت در داخل کشور است،  درست زمانی که موفق به دریافت سفارشات می شوید، چالش های حقوقی، مالی و نیز حمل و نقلی نیز پدیدار می شوند، خصوصا اینکه ممکن است با  زبان و ارزهای متنوعی سر و کار داشته باشید. از این رو، چهارچوب اصلی ما در مسیر رسیدن به هدف مشخص شده است؛ تعبیه یک رویکرد منظم ، تخصصی و سازمان یافته ازنقطه شروع تا پایان.

بخش صادرات در شرکت سیناژن متشکل از پرسنل تحصیلکرده ای است است که در زمینه فعالیت خود  در زمره ماهرترین، منعطف ترین و دلسوزترین ها می باشند. اعضای تیم صادرات ما به صورت کامل آماده هستند تا:

  • موقعیت مشتری ها را ارزیابی نمایند.
  • برنامه عملیاتی را تدوین نمایند.
  • بازارهای بالقوه را شناسایی و بر حضور مستمر دربازارهای فعلی نظارت داشته باشند.
  • وضعیت حقوقی و مالیاتی در فرآیند های صادراتی را بررسی نمایند.
  • از سیاست ها ترکیبی  از جمله، مشوق های مالی، تغییرات نهادی، دسترسی فزاینده به بازارهای جهانی و به روز رسانی گزارش های بازارهای صادراتی، به منظور نظارت لحظه ای بر وضعیت صادرات جهانی، استفاده نمایند.

هسته اصلی استراتژی واحد صادرات ،حفظ سهم و حضور در بازارهای فعلی، موفقیت در افزایش زنجیره ارزش محصولات در حال ارائه در بازار و گشودن پنجره ای در بازارهای جدید می باشد.

تمرکز اصلی ما نفوذ در بازارهای آسیا (از جمله ASEAN)، آفریقا و امریکای لاتین است که حضوری قوی تر و پررنگ تر در بازارهای جدید را به ارمغان می آورد.

فروردین1397 / مدیریت صادرات / سیناژن
تگ‌ها:
مطالب مرتبط: