مشاغل سیناژن

کارشناس بیواسی سلولی

 • تحصیلات:

  حداقل کارشناسی علوم پایه پزشکی و میکروبیولوژی

 • تجربه کاری:

  1 سال

 • دانش و مهارت:

  تسلط بر کشت سلول- توانایی ساخت محلول های QC- توانایی اندازه گیری فعالیت بیولوژیک Pegfilgrastim- اصول فلوسایتومتری و کاربرد آن در تشخیص بالینی- توانایی اندازه گیری فعالت بیولوژیک- توانایی کار با انکوباتور و ELISA Reader

 • شرح وظایف:

  انجام آزمونهای بیولوژیک کنترل کیفی محصولات، بالک و مواد حد واسط راک های مصوب- انجام تست growth promotion بر روی مواد ورودی

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست