مشاغل سیناژن

کارشناس بازرسی داخلی

 • تحصیلات:

  کارشناسی ارشد شیمی -بیوشیمی-میکروبیولوژی-داروسازی

 • تجربه کاری:

  2 سال

 • دانش و مهارت:

  توانایی تفسیر نتایج کیفی آزمون ها- Host Cell DNA by slot blot method- توانایی انجام بازرسی های دوره ای Verification بر اساس استاندارد ISO17025 و ISO9001- توانایی استفاده صحیح از فارماکوپه- توانایی انجام فرآیندهای پایداری، اندازه گیری فعالیت بیولوژیک کلیه محصولات، انجام تست های میکروبی و فیزیکوشیمیایی

 • شرح وظایف:

  ارائه گزارشات عدم انطباق به تضمین کیفیت- نظارت و پیگیری در ارائه به موقع اسناد کنترل کیفی- بررسی و تفسیر نتایج آزمون ها و بررسی روند تغییرات OOS و OOT- انجام اقدامات لازم در خصوص کنترل تغییر و الزامات مرتبط در خصوص مستندسازی و اعمال مناسب تغییر- کنترل رعایت الزامات ISO 17025, ISO 9001 و سایر استانداردها- صادر کردن لیبل های approve و reject انبار- هماهنگی با آزمایشگاه های برون سازمانی جهت تحویل و دریافت نمونه ها- انجام بازرسی داخلی بخش کنترل کیفی

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  ـ

درخواست