مشاغل سیناژن

تکنسین آبسازی

 • تحصیلات:

  کارشناسی-کارشناسی ارشد تمامی گرایش های شیمی-مهندسی شیمی

 • تجربه کاری:

  1-2 سال

 • دانش و مهارت:

  توانایی کنترل روتین دستگاه ها و یوزرهای آب در آبسازی، نواحی تمیز یا تحت کنترل- توانایی کار با مخازن TDSمتر- GMP سیستم آبساز و روش نگهداری سیستم آبساز (PM)- آشنایی با اصول معتبرسازی آب در صنعت داروسازی- توانایی کار با مخازن PW

 • شرح وظایف:

  کار با دستگاه WFIG برای تولید آب خالص و تامین نیاز بخش های تولیدی جهت محلول سازی CIP مخازن و تولید بخار تمیز- کار با دستگاه PWG برای تولید آب خالص و مصرف در بخش های تولیدی برای CIP، تولید WIFI، تولید بخار تمیز- کار با دستگاه PSG برای تولید بخار تمیز در شرکت به منظور استریلیزاسیون تمامی دستگاه ها، مخازن، اتوکلاو- کار با دستگاه KILL TANK به منظور غیر فعال سازی پسماند های بیولوژیک برای جلوگیری از آلودگی محیط زیست

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  ـ

درخواست