فرصت‌های شغلی

کارشناس فیزیکوشیمیایی

 • تحصیلات:

  کارشناسی شیمی

 • تجربه کاری:

  _

 • دانش و مهارت:

  GMP-GLP-AMV-Quality control –OOT-OOS-Retest-Sampling-Documentation-روش کار با دستگاههای GCوHPLCوIRوUV- کنترل کیفی مواد اولیه-IPQC- تجزیه و تحلیل داده های آماری- ICDL – اندازه گیری عدم قطعیت

 • شرح وظایف:

  _

 • محل:

  کرج- شهرک صنعتی سیمین دشت

 • سایر شرایط احراز:

  _

درخواست