فرصت‌های شغلی

کارشناس بازرگانی

 • تحصیلات:

  کارشناسی / کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی/ زبان انگلیسی

 • تجربه کاری:

  حداقل 1 سال سابقه

 • دانش و مهارت:

  تسلط به زبان انگلیسی

 • شرح وظایف:

  _

 • محل:

  تهران- شهرک غرب

 • سایر شرایط احراز:

  _

درخواست