مشاغل سیناژن

کارشناس حسابداری صنعتی

 • تحصیلات:

  کارشناسی حسابداری

 • تجربه کاری:

  2 سال

 • دانش و مهارت:

  توانایی به کار گیری اکسل در امور حسابداری و مالی- توانایی تهیه گزارشات مالی- توانایی کار با نرم افزار همکاران سیستم- توانایی محاسبه قیمت تمام شده- توانایی انجام امور حسابداری انبار، اموال و انبارگردانی- شناخت روش های هزینه یابی

 • شرح وظایف:

  حسابداری صنعتی ، شامل ثبت خریدهای داخلی و خارجی - کنترل و ثبت اعتبارات مربوط به واردات- تعیین تکلیف بدهی های خارجی و پرداخت آنها- پیگیری و تکمیل اسناد ناقص مربوط به اعتبارات - محاسبه و ارزشگذاری رسید انبارهای داخلی خارجی- بستن اعتبارات اسنادی - پیگیری و اعلام آزادسازی اسناد تضمین مربوط به اعتبارات بانکی- کنترل و ثبت اسناد امانی و رفع مغایرت های احتمالی با شرکتها - ثبت و ایجاد دارایی ها در سیستم دارایی شرکت - محاسبه استهلاک اقلام دارایی ثابت- احتساب و قیمتگذاری مربوط به تحویل فروش های غیرازمحصولات - جمع آوری اطلاعات مربوط به بهای تمام شده (مانند کنترل BOM ها و پیگیری رفع مغایرت های احتمالی)- اعلام و ارزشگذاری ثبت نامه های اقلام بدون مصرف ارسالی از واحد انبار

 • محل:

  کرج

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست