مشاغل سیناژن

مسئول دفتر

 • تحصیلات:

  کارشناسی کلیه رشته ها

 • تجربه کاری:

  2 سال

 • دانش و مهارت:

  توانایی کار با اینترنت- توانایی تایپ فارسی و انگلیسی- تسلط بر امور بایگانی

 • شرح وظایف:

  تشکیل و پیگیری نامه های کارتابل و ارسال و دریافت فکس- پاسخگویی تلفن و برقراری ارتباط برای همکاران- هماهنگی با مسئولین دفتر مدیران عامل شرکت های هلدینگ و یا سازمانها جهت ارسال نامه ها برای دریافت امضای مدیران عامل این شرکت ها و موسسات یا سازمان ها و.. - انجام ارسال و مراسلات بصورت روزانه و ارسال رسید تحویل( هماهنگی با تمامی واحد ها جهت ارسال موارد)

 • محل:

  تهران

 • سایر شرایط احراز:

  -

درخواست